Dohyo Sol

EMELIE ROOS

Blockflöjt / Recorder

Dohyo Sol

Lutor


Dohyo Sol har studerat luta vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Koninklijk Conservatorium i den Haag (Holland) samt vid Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn.

 

Dohyo spelar regelbundet med ensembler såsom Höör Barock, Camerata Öresund (DK), Göteborg Baroque och Concerto Copenhagen (DK). Han har även från sin teorb, dirigerat opera - L´Orfeo av C Monteverdi och Rappresentatione di Anima et di Corpo av E Cavalieri.  Dohyo har medverkat i flertalet operaproduktioner vid Malmö Opera, Det Kongelige Teater i Köpenhamn, Ulriksdals slottsteater ”Confidencen”, Folkoperan i Stockholm samt Göteborgsoperan.

 

Som solist, har Dohyo förkärlek för den tyska galanta barockmusiken samt ”the Golden age”,  som avser senrenässansen i England.

Dohyo har medverkat på ett 20-tal skivor som kammarmusiker, solist och som medlem i olika barockorkestrar.

 

2021 var Dohyo  “Årets Artist” i den ansedda Naestved Early Music Festival i Danmark.

About Dohyo Sol

 Lutenist


Dohyo Sol has studied lute at the Royal Academy of Music in Stockholm, Koninklijk Conservatorium in The Hague (Holland) and at the Royal Danske Musikkonservatorium in Copenhagen.


Dohyo plays regularly with ensembles such as Höör Barock, Camerata Öresund (DK), Göteborg Baroque and Concerto Copenhagen (DK). He has also,  from his theorb, conducted opera - L´Orfeo by C Monteverdi and Rappresentatione di Anima et di Corpo by E Cavalieri. Dohyo has participated in several opera productions at Malmö Opera, the Royal Theater in Copenhagen, Ulriksdal's castle theater "Confidencen", the Folk Opera in Stockholm and the Gothenburg Opera.


As a soloist, Dohyo has a fondness for German gallant baroque music as well as "the Golden age" - which includes the late Renaissance in England.


Dohyo has appeared on around 20 records as a chamber musician, soloist and as a member of various baroque orchestras.

In 2021, Dohyo was "Artist of the Year" in the prestigious Naestved Early Music Festival in Denmark.